Middle East and Africa

North America

Russia & CIS

Southeast Asia

Privacybeleid

LEES DIT AANDACHTIG DOOR. DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE, GAAT U AKKOORD MET DIT PRIVACYBELEID.

Welkom bij het Privacybeleid voor www.bobcat.eu (deze “Website”) is eigendom van en wordt beheerd door Doosan Bobcat EMEA s.r.o. (“wij” of “ons” of “Doosan”). Dit Privacybeleid is van toepassing op en beperkt tot verwerking van informatie die verzameld wordt via deze Website.

 

Algemene en Beleidsupdates

Doosan neemt de privacy van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en gebruikt uw persoonlijke gegevens overeenkomstig dit Privacybeleid. Lees dit Privacybeleid aandachtig door. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid na verloop van tijd te wijzigen. Wij brengen u van eventuele belangrijke wijzigingen op de hoogte brengen door een gewijzigd Privacybeleid op onze Website te plaatsen. Controleer deze Website af en toe voor de laatste versie van ons Privacybeleid. Wanneer u gebruik blijft maken van deze Website nadat u van wijzigingen zoals hierboven beschreven op de hoogte bent gebracht, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

 

De gegevens die wij verzamelen

Algemeen

U kunt gevraagd worden persoonlijke gegevens te verstrekken zoals uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer en adres. U kunt ook gevraagd worden een naam en wachtwoord te kiezen om toegang te krijgen tot bepaalde delen van deze Website. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u vragen uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

De webservers van Doosan verzamelen tijdens uw gebruik van deze Website automatisch informatie over dit gebruik van de Website. Informatie over uw gebruik van de Website leert ons hoe onze bezoekers deze Website gebruiken en hierop navigeren, inclusief de frequentie van bezoekers op elke afzonderlijke Webpagina, hun Internet Protocol-adressen, de duur van hun verblijf en de acties die zij ondernemen. Bepaalde pagina's van deze Website kunnen cookies en duidelijke graphics interchange format-afbeeldingen (GIF's) gebruiken om uw gegevens te volgen en op te slaan voor de doeleinden beschreven in dit beleid en om ons in staat te stellen u als geregistreerde gebruiker te herkennen wanneer u deze Website weer bezoekt met gebruik van dezelfde computer en browser. Meer informatie over cookies kunt u hieronder vinden.

Cookies

Wat zijn cookies en wat doen ze?
Een cookie is een klein bestand, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat naar een apparaat gedownload wordt wanneer de bezoeker bepaalde websites bezoekt (inclusief de Website). Cookies worden bij elk volgend bezoek teruggezonden naar de website die deze geïnstalleerd heeft. Cookies zijn nuttig want een website kan dankzij cookies een apparaat van een gebruiker herkennen.

Er zijn verschillende soorten cookies, zoals:
Sessiecookies – stellen websites in staat de acties van een gebruiker tijdens een browsersessie aan elkaar te koppelen. Ze kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden zoals onthouden wat een gebruiker tijdens het bladeren door een website in het winkelmandje geplaatst heeft. Deze sessiecookies verlopen na een browsersessie en worden dus niet gedurende lange tijd opgeslagen. Permanente cookies – worden op een apparaat van de gebruiker opgeslagen en blijven tussen browsersessies door bestaan, zodat de voorkeuren of acties van de gebruiker voor een site (of in sommige gevallen voor verschillende websites) onthouden kunnen worden. Permanente cookies kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden inclusief het onthouden van de voorkeuren en keuzes van een gebruiker wanneer deze een site bezoekt of om op de gebruiker toegespitste advertenties te sturen.
Directe cookies of cookies van derden – of een cookie direct is of van een derde is, heeft betrekking op de website of het domein die/dat de cookie geplaatst heeft. Directe cookies zijn simpel gezegd cookies die ingesteld worden door een website die bezocht is door de gebruiker – de website die is weergegeven in het URL-venster. Cookies van derden zijn cookies die ingesteld zijn door een ander domein dan door de gebruiker bezocht wordt. Als een gebruiker een website bezoekt en een ander bedrijf plaatst een cookie via die website dan is er sprake van een cookie van derden.

Waarom gebruiken wij cookies?
De Website gebruikt cookies, zoals bijna alle websites doen, om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden. Onze Cookies helpen ons om:

 • uw instellingen tijdens en tussen bezoeken te onthouden.
 • De snelheid/veiligheid van de site te verbeteren.
 • U pagina's te laten delen met sociale netwerken zoals Facebook of Twitter.
 • Onze website voortdurend voor u te verbeteren.
 • Onze marketing efficiënter te maken.

 

Wij gebruiken cookies niet om:

 • Gegevens te verzamelen die u kunnen identificeren (zonder uw uitdrukkelijke toestemming).
 • Gevoelige informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming).
 • Gegevens door te geven aan advertentienetwerken.
 • Gegevens die u kunnen identificeren door te geven aan derden.

 

Wat voor soort cookies gebruiken wij?
Wij gebruiken cookies om de Website zo efficiënt mogelijk te laten werken. Voorbeelden:

 • Google Analytics: om informatie over de prestaties van de site te verzamelen.
 • Yahoo Web Analytics: om informatie over de prestaties van de site te verzamelen.
 • JavaEE: om uw instellingen voor onze website te onthouden.
 • SiteLanguage: om de taal die u geselecteerd hebt van het ene bezoek naar het andere te onthouden.

 

De Website, zoals de meeste websites, omvat functies die geleverd zijn door derden. Een bekend voorbeeld is een ingevoegde YouTube-video. De Website bevat de volgende links naar derden die cookies gebruiken:

 • YouTube – Privacybeleid levert de video's op onze site
 • Google – Privacybeleid

 

Kan een gebruiker van een website cookies blokkeren?

Zoals wij hierboven hebben uitgelegd, helpen cookies u onze websites optimaal te gebruiken.

De eerste keer dat u onze website na 13 december 2013 bezocht hebt, hebt u een overlay gezien waarin u werd uitgelegd dat u ons, door op onze website te blijven, toestemming geeft voor het gebruik van cookies.

We blijven met u communiceren om u informatie, producten en diensten te leveren waar u naar gevraagd hebt. U hebt ervoor gekozen ons deze verzoeken te sturen. Via uw internetbrowser hebt u de mogelijkheid om de cookies van deze Website te weigeren en deze Website toch te blijven gebruiken. Uw toegang tot deze Website zal dan echter beperkt zijn. U kunt er altijd voor kiezen om geen marketing e-mails te ontvangen door de instructies in de marketing e-mail op te volgen.

Denk eraan, dat als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, bepaalde delen van onze website niet goed meer werken.

Meer gegevens over de manier waarop bedrijven cookies gebruiken kunt u vinden op www.allaboutcookies.org.

 

Kinderen

Deze Website is bedoeld voor volwassenen. Doosan (a) verzamelt, gebruikt of openbaart niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar, (b) heeft geen feitelijke kennis dat persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar verzameld, gebruikt of openbaar gemaakt worden en (c) heeft geen feitelijke kennis dat persoonlijke gegevens rechtstreeks van gebruikers van een andere website of online diensten bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar verzameld worden.

 

Hoe wij de verzamelde gegevens gebruiken

Wij kunnen de persoonlijke gegevens die u aan Doosan verstrekt combineren met andere gegevens over u waarover wij beschikken, met inbegrip van gegevens uit andere bronnen (bijv. offline gegevens of gegevens verkregen van derden). Doosan kan uw gegevens kan onder meer als volgt gebruiken: (a) reageren op uw specifieke verzoeken om informatie; (b) problemen oplossen met betrekking tot uw gebruik van deze Website; (c) u informatie verschaffen over producten en diensten van Doosan, op persoonlijke of op algemene basis; (d) Websiteredacteuren anonieme, algemene informatie geven die nuttig is voor het ontwikkelen van nieuwe faciliteiten en producten voor onze bezoekers en om de inhoud van en het navigeren op deze Website te verbeteren en (e) indien u een verzoek indient om dealer te worden.

Wij mogen uw persoonlijke gegevens delen met betrouwbare derden zoals dealers, onze externe website-ontwikkelaar en interne marketing medewerkers voor de hierboven omschreven doeleinden.

Wij mogen ook gegevens openbaar maken om aan wettelijke vereisten of verzoeken te voldoen, ons beleid uit te voeren en de rechten, het eigendom en de veiligheid van Doosan te beschermen. Dergelijke gegevens worden alleen openbaar gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Wij maken gegevens openbaar aan politie, overheid of derden die daar wettelijk toe geautoriseerd zijn, in antwoord op een gewaarmerkt verzoek in verband met een strafrechtelijk onderzoek of veronderstelde illegale activiteit of enige andere activiteit die ons, u of enige andere gebruiker van de Website wettelijk aansprakelijk kan maken. In dergelijke gevallen maken wij gegevens openbaar waarvan wij denken dat die relevant en noodzakelijk is voor het onderzoek of het verzoek om informatie.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens, alle door u verzonden of ontvangen mededelingen en alle andere informatie die wij over u zouden kunnen hebben, openbaar maken om personen of organisaties te vermijden, onderzoeken of identificeren die mogelijk betrokken zijn bij activiteiten waarvan wij denken dat deze illegaal zijn of ons wettelijk aansprakelijk kunnen maken. Bovendien kunnen wij persoonlijke gegevens openbaar maken in omstandigheden waarvan wij vinden dat het noodgevallen betreft die gepaard gaan met potentiële bedreigingen voor de lichamelijke veiligheid van enig persoon of voorwerp, indien wij van oordeel zijn dat de gegevens op enigerlei wijze betrekking hebben op die bedreiging.

Bij een fusie of overname van een ander bedrijf of bij het overwegen hiervan, kunnen persoonlijke gegevens openbaar gemaakt worden aan het andere bedrijf die hier waarschijnlijk toegang toe krijgt.

 

Beveiliging

Doosan neemt in alle redelijkheid de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om uw gegevens te beveiligen. Servers waarop persoonlijke gegevens zijn opgeslagen, zijn beveiligd met een wachtwoord en een firewall, en toegang hiertoe is beperkt tot die eigen en externe medewerkers die deze gegevens bij de uitoefening van hun functie nodig hebben en uitsluitend voor de hierboven aangegeven doeleinden. Wij implementeren voorzorgsmaatregelen om de veiligheid, integriteit en privacy van deze servers en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij hebben in alle redelijkheid veiligheidsmaatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen, maar u moet zich realiseren dat "perfecte veiligheid" op internet niet bestaat.

U bent er verantwoordelijk voor dat uw naam en wachtwoord voor aanmelden geheim blijven en u bent tevens verantwoordelijk voor alle acties die met deze naam en wachtwoord worden uitgevoerd. Als uw wachtwoord om welke reden dan ook niet langer geheim is, moet u dit onmiddellijk wijzigen.

 

Links naar derden

Er kunnen op deze Websites links staan naar websites van derden. Wij hebben bijvoorbeeld vanuit deze Website links naar Facebook, Twitter en verschillende andere sites van sociale media. Doosan heeft echter geen enkele controle over deze gelinkte websites en die websites hebben ander beleid inzake privacy en het verzamelen van gegevens, onafhankelijk van Doosan. Deze websites van sociale media kunnen uw activiteiten traceren op deze Website evenals op andere websites die u bezoekt. Doosan is niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor dergelijk onafhankelijk beleid of activiteiten en is niet aansprakelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites. De links naar deze websites zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en u bezoekt deze webistes dus op eigen risico.

 

Vragen

Als u vragen hebt met betrekking tot dit Privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar communications.emea@doosan.com.