India
Middle East and Africa
North America
Russia & CIS
South and Southeast Asia

FAQ

Veel voorkomende vragen

Hieronder staan vragen over het onderhoud aan de motoren die gebruik maken van EGR, DOC, DPF en SCR om aan Stage IIIB/Stage IV te voldoen:

Onderhoud: EGR (uitlaatgasrecirculatie)

Onderhoud: DOC (dieseloxidatiekatalysator)

Het DOC-systeem heeft geen speciaal onderhoud nodig. Maar denk er wel aan dat bij gebruik van brandstof met een hoog zwavelgehalte (>10 ppm) de DOC-katalysator onherstelbaar beschadigd wordt.

Onderhoud: roetfilter

Volgens de aanbevelingen uit de Gebruikershandleiding moet het systeem voor de eerste keer na 4500 uur worden gereinigd, daarna om de 3000 uur. Afhankelijk van de werkomstandigheden, de toepassing, de brandstofkwaliteit en dergelijke kan het interval verkort worden.

Naast de standaard punten voor onderhoud, moet het onderhoud aan het roetfilter volgens de Gebruiks- en onderhoudshandeling worden uitgevoerd.

Nee, alleen een erkend Doosan-dealer kan onderhoud aan het roetfilter uitvoeren. Uw Doosan-dealer kent alle wettelijke vereisten voor het reinigen van het roetfilter.

Volgens de wetgeving mag u de machine niet zonder roetfilter gebruiken, omdat de motor dan niet aan de wetgeving voor uitstoot voldoet. Bovendien geeft de machine dan allerlei waarschuwingen af en heeft deze niet het maximale vermogen.

Ja, Doosan heeft het Doosan REINIGINGSPROGRAMMA VOOR ROETFILTERS om de filters een langere levensduur te geven en de dealers en klanten aanzienlijke kosten te besparen door gebruikte roetfilters professioneel te reinigen. Voor het reinigen van roetfilters heeft Doosan een samenwerkingsovereenkomst met een internationaal marktleider in het reinigen van roetfilters.

Het vervangen van een roetfilter duurt gemiddeld een half tot twee uur, afhankelijk van het model machine. Als uw roetfilter vervangen moet worden, neem dan contact op met uw Doosan-dealer.

De motorolie moet aan de volgende kwaliteitseisen voldoen: klasse ACEA E9 of API CJ-4.
Let op: E9 vereist brandstof met een laag gehalte aan SAPS (zwavelhoudende as, fosfor en zwavel).

Er is geen verandering in de verwachte levensduur van Stage IIIB-motoren.

Onderhoud: SCR (selectieve katalysatie)

Bij dit type motor moet het AdBlue®-filter om de 1000 bedrijfsuren vervangen worden.


Gemiddeld verbruikt de motor 5-7% AdBlue® in vergelijking tot het brandstofverbruik. Maar het feitelijke verbruik hangt van de werkomstandigheden af.

Het systeem waarschuwt als het AdBlue®-peil in de AdBlue®-tank te laag is. Volgens de wetgeving mag u de machine niet zonder AdBlue® gebruiken, omdat de motor dan niet aan de wetgeving voor uitstoot voldoet. Als de tank leeg is, wordt het koppel van de motor verminderd.

Omdat de SCR-technologie al lang in gebruik is bij standaard vrachtwagens en personenauto's, is het AdBlue®-additief bij tankstations meestal wel verkrijgbaar.

De motorolie moet aan de volgende kwaliteitseisen voldoen: ACEA E9 of API CJ-4. Denk eraan dat E9 brandstof vereist met een laag gehalte aan SAPS (zwavelhoudende as, fosfor en zwavel).

Er is geen verandering in de verwachte levensduur van Stage IV-motoren.

Onderhoud: AdBlue®

AdBlue® is een niet-giftige, kleur- en reukloze oplossing van 32,5% ureum in zuiver water. Als dit in de uitlaatgassen wordt gespoten, worden de stikstofoxiden in de uitlaatgassen in de milieuvriendelijke stoffen stikstof en water omgezet. AdBlue® wordt als onderdeel van het SCR-systeem gebruikt om de hoeveelheid stikstofoxiden in de uitlaatgassen te verminderen.

AdBlue® is algemeen verkrijgbaar bij tankstations. Het wordt in het voertuig in een speciaal ontworpen tank opgeslagen. De oplossing wordt in het SCR-uitlaatsysteem gespoten in een verhouding van 3-5% afhankelijk van de hoeveelheid verbruikte dieselbrandstof. Door deze lage dosering gaat de voorraad lang mee en neemt de opslag weinig ruimte in.

AdBlue® is een handelsmerk van de Duitse Associatie voor de Automobielindustrie (VDA), die erop toeziet dat de kwaliteitsstandaarden volgens de specificaties van ISO 22241 worden gehandhaafd.
Denk eraan dat de oplossing op de juiste wijze moet worden opgeslagen en gehanteerd, omdat anders het SCR-systeem kan worden beschadigd, de AdBlue® niet goed werkt en de garantie op het voertuig kan vervallen.

AdBlue® heeft geen last van temperaturen onder het vriespunt en het wordt in de tank verwarmd door de motorkoelvloeistof. Zelfs bij het vriespunt (-11°C) blijft de motor draaien terwijl de vloeistof ontdooit en blijft de machine normaal werken.

DEF, in Europa bekend onder de naam AdBlue®, wordt wereldwijd gebruikt voor SCR-systemen.