India
Middle East and Africa
North America
Russia & CIS
South and Southeast Asia

Exhaust Gas Recirculation

Uitlaatgasrecirculatie (EGR)

Uitlaatgasrecirculatie (EGR)

Dit systeem staat ook bekend als recirculatie van afgekoelde uitlaatgassen (CEGR) en vermindert het NOx-gehalte door de uitlaatgassen opnieuw de motor in te voeren. Dit verdunt de hoeveelheid zuurstof in de verbrandingskamer en verlaagt de piektemperatuur van de verbranding.

 

Eigenschappen van EGR

  • Geen wijziging aan de normale technologie van de motor
  • Geen speciale onderhoudsprocedures
  • Geen speciale gebruiksaanwijzingen
  • Geen additieven nodig